Samtalsterapi

SamtalsterapiI bland behöver man någon att prata med. Till mig kan du komma för enskilt samtal eller parsamtal och bli bemött med respekt och värme. Det finns något förlösande med att sätta ord på tankar och känslor i en trygg miljö tillsammans med någon som lyssnar och ställer de rätta frågorna. Att få insikt lägger grunden till läkning och lösningar tillsammans med rätt verktyg. Du som vill boka tid för samtalsterapi har kanske problem med stress, relationer, arbetet, sorg, ilska, ångest, oro, ältande, nedstämdhet eller depression. Kanske är ni två som behöver hjälp med att lösa konflikter och att kunna kommunicera bättre. Hos mig kan du känna dig trygg och omhändertagen. Självklart har jag tystnadsplikt.

Investering
Man kan välja mellan en session med samtalsterapi på 90 minuter eller 60 minuter. 60 minuter kostar 1 000 kr och 90 minuter kostar 1 400 kr i både Sundsvall och Stockholm. Väljer du en session online så är kostnaden 900 kr respektive 1 300 kr. 

Mejla på info@attraheramera.se eller ring 076-2234983 om du vill boka samtalsterapi i Sundsvall, Stockholm eller på distans online.